znbASZx4caSyVuCwojXgzGLhWDgGu8t3V6B   Zen
Hashrate
...
...
Pending Payment
... ZEN
$... USD
Luck
... DAYS
... HOURS
Network
7.98 MSol/s
153.90K
Market   6.85%
$7.40902 USD
0.00179613 BTC
Payment Stats (Experimental)
Period ZEN BTC USD
Last 6 HRS .. ..* $..*
Last 12 HRS .. ..* $..*
Last 24 HRS .. ..* $..*
*Estimated using 0.00179613 BTC 7.40902 USD market rates.
Payment History
Worker Hashrate Luck Shares
klich_home 590.31 Sol/s 30.046 DAYS 194.414
klich_miner1 1.90 KSol/s 9.328 DAYS 457.954
Status Rounds Time Amount
Payment 155821 0.06816241 ZEN
Payment 155818 0.06930729 ZEN
Payment 155785 0.07004622 ZEN
Payment 155774 0.07184086 ZEN
Payment 155724 0.1112261 ZEN
Payment 155691 0.03450603 ZEN
Payment 155686 0.01756809 ZEN
Earnings 155684 0.00949808 ZEN
Payment 155683 0.01213927 ZEN
Earnings 155680 0.00446891 ZEN
Payment 155673 0.01111949 ZEN
Earnings 155669 0.00389255 ZEN
Earnings 155667 0.00283572 ZEN
Earnings 155666 0.00115468 ZEN
Payment 155665 0.01402023 ZEN
Earnings 155664 0.0041453 ZEN
Earnings 155663 0.00310213 ZEN
Earnings 155662 0.00260479 ZEN
Payment 155660 0.01429446 ZEN
Earnings 155655 0.00254201 ZEN
Earnings 155653 0.00253485 ZEN
Earnings 155652 0.00404914 ZEN
Payment 155650 0.01203442 ZEN
Earnings 155648 0.00374401 ZEN
Earnings 155647 0.00451553 ZEN
Payment 155646 0.01053229 ZEN
Earnings 155644 0.00292018 ZEN
Earnings 155643 0.00407261 ZEN
Payment 155639 0.01349379 ZEN
Earnings 155637 0.00357822 ZEN
Earnings 155635 0.00457526 ZEN
Payment 155631 0.01210387 ZEN
Earnings 155623 0.00273799 ZEN
Earnings 155621 0.00588665 ZEN
Payment 155620 0.01297317 ZEN
Earnings 155616 0.00819092 ZEN
Payment 155615 0.01175217 ZEN
Payment 155614 0.01341858 ZEN
Payment 155612 0.10096768 ZEN
Payment 155609 0.08979852 ZEN
Payment 155583 0.01146876 ZEN
Payment 155581 0.01572441 ZEN
Earnings 155577 0.00646018 ZEN
Payment 155574 0.01565607 ZEN
Earnings 155570 0.00267449 ZEN
Earnings 155569 0.00586389 ZEN
Payment 155566 0.01261606 ZEN
Earnings 155564 0.00573392 ZEN
Payment 155563 0.01154721 ZEN
Earnings 155560 0.00383339 ZEN
Payment 155559 0.01459161 ZEN
Earnings 155554 0.00628774 ZEN
Payment 155551 0.01358803 ZEN
Earnings 155547 0.00534978 ZEN
Payment 155546 0.07535199 ZEN
Payment 155479 0.06692833 ZEN
Payment 155360 0.06460287 ZEN
Payment 155281 0.0808955 ZEN
Payment 155200 0.1088541 ZEN
Payment 155156 0.09699319 ZEN
Payment 155133 0.07786347 ZEN
Payment 155129 0.08562904 ZEN
Payment 155071 0.01134676 ZEN
Payment 155052 0.01848543 ZEN
Earnings 155051 0.00779479 ZEN
Payment 155050 0.01086901 ZEN
Payment 155049 0.01407398 ZEN
Payment 155048 0.02093721 ZEN
Earnings 155047 0.00930875 ZEN
Payment 155045 0.01095677 ZEN
Payment 155044 0.0100841 ZEN
Payment 155043 0.01110688 ZEN
Payment 155028 0.01124713 ZEN
Payment 155014 0.01221843 ZEN
Payment 155011 0.0399515 ZEN
Payment 154989 0.10158162 ZEN
Payment 154966 0.10530346 ZEN
Payment 154925 0.11350668 ZEN
Payment 154899 0.11827516 ZEN
Payment 154832 0.1120985 ZEN
Payment 154831 0.12292558 ZEN
Payment 154806 0.11318746 ZEN
Payment 154759 0.11505038 ZEN
Payment 154661 0.07500726 ZEN
Payment 154599 0.07915594 ZEN
Payment 154564 0.08594729 ZEN
Payment 154544 0.0894246 ZEN
Payment 154520 0.09773637 ZEN
Payment 154499 0.10949344 ZEN
Payment 154410 0.13575612 ZEN
Payment 154395 0.1269748 ZEN
Payment 154321 0.12480537 ZEN
Payment 154266 0.12312529 ZEN
Payment 154102 0.13372922 ZEN
Payment 154066 0.0816766 ZEN
Payment 154058 0.09376333 ZEN
Payment 154014 0.09128819 ZEN
Payment 154006 0.12313139 ZEN
Payment 153898 0.1315975 ZEN